De Engelland Essences (Avalon)

De Engelland Essences (nee, is geen schrijffoutje…) zijn gemaakt tijdens een Avalonreis naar Glastonbury (Engeland) met een groep in mei 2012. De remedies van Avebury en Silbury Hill zijn volledig in co-creatie ontstaan. Vervolgens ontstonden de Chalice Well remedie en de Goddess remedie.

De volledige set bestaat uit 1. Avebury 2. Silbury Hill 3. Chalice Well 4. Goddess

 

BESCHRIJVINGEN

Avebury                                            

Avebury in Wiltshire (het gebied in Zuid Engeland, waar elk jaar de graancirkels verschijnen) is bekend om haar steencirkel, die de grootste in zijn soort is. De megalieten zijn ouder dan Stonehenge en onderdeel van een energetisch rasterwerk op aarde, dat krachtplekken met elkaar verbindt.

Vanuit de steencirkel loopt een oud, vroeger ritueel gebruikt, pad naar de Sanctuary, een plaat waar o.a. het heilig huwelijk plaatsvond.

Avebury brengt je in contact met de krachtlijnen in jezelf, de aarde en je oeroude kennis en wijsheid.

Hier worden hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, donker en licht samen gebracht in een heilig huwelijk.

Dat wat versteend is in jou kan tot leven gebracht worden.       

 

Silbury Hill                                           

Silbury Hill maakt deel uit van de bijzondere

plaatsen rond Avebury, die zodanig  verbonden

zijn met elkaar, dat je kunt spreken van een

aards tempelcomplex. Hiertoe behoort ook de

oude grafheuvel van West Kennet Long Barrow.

Silbury Hill is een kunstmatig gebouwde heuvel en vergelijkbaar met de grootte van een kleine piramide. Ook wordt ze geassocieerd met  een grote (moeder)borst en door weer anderen gezien als een thuisbasis voor ruimteschepen en graancirkelmakers.

Hoewel Silbury Hill niet meer publiek toegankelijk is, zouden vroegere rituelen en inwijdingen op deze plaats gaan over verhoging van lichtfrequenties. Ook destijds waren deze plaatsen waarschijnlijk alleen te betreden voor (hoge)priesters en/of druïden, de elite dus.

Deze remedie laat zich qua werking niet vangen in eenvoudige bewoordingen. Ze raken aan de delen in jezelf die nog ontdekt willen worden. Wie ben je en wie ben je echt.

Je sterrenlichaam reageert erop, evenals de delen in jou die gevoed willen worden door de hemelse nectar, die precies dat bevat, dat jij nodig hebt in deze fase van je leven.

Andere zelven van jou dienen zich hier aan en willen geïntegreerd worden in een nieuw eenheidsbewustzijn. Wat niet meer dient mag begraven worden.

 

Chalice Well

De Chalice Well of Rode Bron bevindt zich in de Chalice Well Gardens, een hoog vibrerende paradijselijke tuin, waar de aanwezigheid van de natuurrijken in al hun schoonheid, kracht en zachtheid, voelbaar en soms zichtbaar zijn. Door de aanwezigheid van deze oeroude bron, maar ook door o.a. de aanwezigheid van deva’s en engelen wordt hier een energie geweven, die op geen andere plek  op aarde voorkomt.

 

Deze bijzondere bron ligt aan de voet van de Glastonbury Tor en wordt o.a. gezien als een symbool van het goddelijke vrouwelijke aspect (waarbij het mannelijke deel gesymboliseerd wordt door de Tor)

De Bron verwijst niet alleen naar het goddelijk vrouwelijke, maar ook naar dé bron, de oorsprong, waaruit alles voortkomt en waarin alles één is. Hier komen de uiterlijke en de innerlijke wereld samen. Op het deksel prijkt  de Vesica Pisces, symbool van o.a. de drieëenheid en de heilige ruimte.

Deze bron met haar spiegelend karakter, wordt gezien als een toegangspoort tot de fijnstoffelijke wereld; hier zijn de sluiers dun en meerdere dimensies komen hier binnen.

Hier komen je magische zelven samen.

Het rode bronwater heeft een helende en reinigende werking. Het is sterk ijzerhoudend (het water ziet er ook lichtrood gekleurd  uit) en versterkt de Ik Ben-kracht. Tegelijkertijd brengt het bronwater alles letterlijk in de flow en kun je flexibel meestromen en loslaten wat niet meer dient.

Holy Water

 

Goddess (Cornalijn Essences)

Deze remedie is gemaakt van het water

van de zgn. Witte Bron met de energie van

de Godinnentempel in Glastonbury.

De tempel is gewijd aan de Vrouwe van

Avalon, de godin van het gelijknamige

eiland, ook Vrouwe van het Meer genoemd.

Avalon verwijst naar het magische appel-

eiland aan de overkant van het meer,

voorbij de nevelen. Een hoogfrequente

‘otherworld’ waar schoonheid, liefde en vreugde zich mengen met feesten, cere-monies, rituelen, rites de passage, de seizoenen van het jaar en alle aspecten van de grote godin. Hier wordt gezongen, gedanst en gelachen in haar liefdevolle omhelzing.

The Goddess remedie maakt de connectie met de meervoudige Godin in jezelf. Op het moment dat deze frequentie werd opgehaald, was het Beltane tijd en de Godin werd geëerd in haar vruchtbaarheid, ontvankelijkheid,  schoonheid en sensualiteit. Ook je connectie met Avalon en haar magische krachten in jezelf wordt voelbaar en je herinnert je wie je (nog meer) bent.

Wanneer je ervoor kiest om te werken met deze Godinnenfrequentie, verlang je naar het diepe weten van de verbinding met de gevoelsvelden van het  goddelijk vrouwelijke. Zij die creëert, de werelden spint en weeft en regeert in wijsheid en mededogen.

De Goddess leert je soevereiniteit te geven aan haar stem, de stem van je gevoel en deze te volgen, om je bewustzijn uit te breiden naar je ware capaciteit, om te transformeren naar een pad van liefde en schoonheid, uitdaging en verandering. Tegelijkertijd wordt alles simpeler en eenvoudiger, omdat je oude conditionering, die je niet meer dient, los kunt laten.

Ervaar de kracht en zachtheid van je diep vrouwelijke energieën, in overgave. Wanneer je deze energie in jezelf integreert, kan ook het mannelijke dieper worden ingenomen en ontvangen.

Avalon is niet ver. De poort vind je in jezelf.