KORTE BESCHRIJVINGEN CORNALIJN BLOEMEN ESSENCES , doos 1 (12 remedies) en doosje 2( 4 remedies)


Magnolia, Blauw Guichelheil en Oranjebloesem (vrouwelijk)

Magnolia – openbloeien

Magnolia zorgt voor een nieuw begin, waarin jij mag zijn vanuit je hart. Je gaat openbloeien en jezelf laten zien in al je zachtheid en lichtheid. Door je eigen schoonheid te zien, zie je de schoonheid van de wereld en durf je naar buiten te treden. De vrouwelijke scheppingskracht krijgt ruimte.
“Ik verbind mij met de wereld als ik met mijzelf verbonden ben”

Blauw Guichelheil – bodem geven


Blauw Guichelheil geeft je een bodem waardoor je jouw oude pijn mag gaan voelen. De pijn van het niet begrepen zijn, overschaduwd zijn, van het voor gek verklaard zijn. Blauw Guichelheil brengt je terug bij het erkennen van jouw waarheid. Zo ontstaat er overzicht en ontvang je nieuwe kracht. Je kunt je weer helder uiten, omdat je jezelf de plek geeft die jou toebehoort.
“Ik sta achter mijzelf. Nu kom ik er pas achter”

Oranjebloesem – levensvreugde

Oranjebloesem brengt je in verbinding met de zon in jezelf, zodat je mag gaan stralen. Het brengt je in contact met je vreugde, zorgeloosheid en opgewektheid. Oranjebloesem herstelt de verbinding met de levenskracht en met je natuurlijk handelen, zodat jij weer mag genieten van het leven in al haar overvloed. Bezieling wordt verbonden aan het lichaam en de aarde.“Hoeveel plezier kan je hebben in de dingen die je doet?”

Deze remedies  zijn in het bijzonder geschikt voor de vrouw ( in ons)

Brandnetel, Havikskruid en Engelwortel

Brandnetel – zuivering

Brandnetel zorgt voor een grondige reiniging en heling van emotionele verwonding. Je mag je grenzen(weer) gaan voelen en aangeven. Brandnetel prikkelt je en zet je aan tot handelen. Ze zorgt dat je je kunt manifesteren zonder bang te hoeven zijn voor overprikkeling. Je kunt ontspannen.


“Ik hoef mij niet meer te verstoppen”

Havikskruid – inzicht

Havikskruid tilt je op boven structuren en systemen. Ze tilt je op boven je eigen deel waarin je fixaties, obsessies en strengheid vasthoudt. Je contact met je hoger zelf wordt door havikskruid versterkt, waardoor je weer helder kunt zien, overzicht hebt en inzicht krijgt. Je ervaart je Ik Ben, je eigen warme Ik, vanwaar je weet wat goed is voor jou.
“Ik zie helder. Ik Ben. Dat is genoeg.”

Engelwortel – bescherming

Engelwortel helpt wanneer je het gevoel hebt er alleen voor te staan. Wanneer je in je hoofd zit, jezelf groter voordoet dan je je voelt en wanneer je je kwetsbaarheid niet durft te tonen. Engelwortel brengt je in contact met je beschermengel en je gidsen. Je voelt vertrouwen en bescherming, ook bij het reizen in andere dimensies. Het goddelijke kan zo gemakkelijker doorstromen in je dagelijkse werk.

“Ik ben beschermd en sta er niet alleen voor”

Deze  3 remedies zijn in het bijzonder geschikt voor de man (in ons)

Appel, Grasmuur en Japanse Kers (Prunus)

Appelbloesem – nieuwe orde

De Appelbloesem zorgt voor een grote reiniging en ruimt alles wat niet meer bij jou hoort op. Negatieve energieën, onvolmaaktheden en schaamte worden vervangen door zuiverheid, zelfacceptatie en harmonie. Zo ontstaat er een nieuwe volmaakte orde waarin jij al wat is kunt accepteren. Je hoeft niet meer als energetische stofzuiger te functioneren. Appel helpt om de aandacht en transformatiekracht te richten op juist handelen in verantwoordelijkheid naar jezelf. Appel brengt verfijnde afstemming binnen groepsprocessen, schept een heilige ruimte en bevordert co-creatie.

“Ik ben volmaakt in harmonie met mijn hoger doel. In een nieuwe orde is alles liefde”

Grasmuur – thuiskomen

Grasmuur herstelt het gevoel van geborgenheid en laat je de diepe verbinding tussen je universele-ik en je aardse-ik ervaren. Je kunt je weer verbinden met de zieledelen waar je geen contact meer mee had, omdat je je gewond en ontheemd voelde. Wanneer je hogere lichtfrequentie moeite heeft gehad om te aarden, troost de Grasmuur Ze laat je weten dat je veilig en beschermd bent en ook hier op aarde met je ontwikkeling verder kunt gaan (niet ‘daar’ maar hier en nu) Heimwee wordt verbinding.

“Ik ben een sterrekind en eer mijn lichtverbinding”

Japanse kers – compassie

Ooit heb je besloten om je af te sluiten en te leven vanuit beperking, vaak als gevolg van negatieve ervaringen uit je kindertijd/je verre verleden. Japanse Kers helpt je om je hart te openen voor liefde en herstelt het gevoel van verbondenheid met alles en allen. Ze bekrachtigt en sterkt je om met mededogen te voelen, denken en handelen. Compassie brengt je op de weg naar eenwording. Het hart wordt verbonden aan de ziel. Je innerlijk kind bloeit op.


“Ik neem afscheid van afgescheidenheid. Eenheid en mededogen verbinden mij met al dat is”

Deze  3 remedies zijn in het bijzonder geschikt voor het kind (in ons)

Meidoorn, Passiebloem en Brem

Meidoorn – hart en acceptatie

Meidoorn is dé remedie voor het beschadigde hart. Opent je hart, ruimt de barrièrres en muren voor vriendschap en liefde op. Verbindt de hartekamers en opent de (licht) vaten rond het hart. Meidoorn vertegenwoordigt een zachte, troostende en liefdevolle energie. Geeft richting vanuit het hart/ het midden om een evenwicht te vinden tussen versnippering/aanpassing en centering/ bij jezelf blijven. Meidoorn geeft integratie en harmonisatie van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, het rationele en het intuïtieve, het logische en het creatieve. Je energie kan weer stromen.

“Ik heb je lief, zóóó lief..”

Passiebloem – Kruisaflegging

Voor hen die lijden en geloven dat groei met pijn gepaard gaat. Passiebloem helpt je van je (zelfopgelegde) kruis af te komen en de onmacht te doorbreken. Zij ondersteunt je om de macht niet langer buiten je te plaatsen en machtsmisbruik (van meester-manipulators en ‘redders’) te doorzien. Je wordt verankerd in een grotere aardse en kosmische bewustzijnslaag. Hierdoor wordt je naar authentieke dienstbaarheid naar jezelf en de ander geleid. Je krijgt inzicht in verschillende incarnaties en wat je (tot) hier heeft gebracht. Lijden wordt leiden, omdat je verbinding maakt met je passie (hart en ziel verbonden).

“Ik leg het kruis af”

Brem – Vernieuwing


Brem is de remedie die appelleert aan je gevoelens van beperking en angst om de wereld met al zijn vernieuwende uitdagingen tegemoet te treden. Het laat je openstaan en weer diep en vol ademhalen zodat je onbevreesd de deur van je ziel kunt openen. Je gaat naar buiten, want er is nog zoveel te ontdekken. Je slaat je vleugels uit en overstijgt oude (zelf) opgelegde grenzen en beperkingen. Je kunt je hart volgen, je bezieling leven en zo ontstaan nieuwe vergezichten. Want dat is jouw vrijheid.

“De grote reis die vrijheid heet begint met mijn stap van vernieuwing”


Deze  3 remedies zijn in het bijzonder geschikt voor heling van hart en ziel
 

 

Doos Multidimensionaliteit

Paradijsvogelbloem, Kornoelje, Blauwe Winde, Paarse Geranium 

 

Paradijsvogelbloem

Ik omhels het vuur van transformatie en ontdek mijn ware innerlijke schoonheid

Is het een vogel?  Is het een bloem? Is het het paradijs?

Paradijs komt van para-di: de twee(di) heid (dualiteit) overstijgend.

Deze Bloemenessence stimuleert de vuur- en wilskracht in jou, zodat onafhankelijkheid en besluitvaardigheid, innerlijk weten en doelgerichtheid jouw ware essentie in schoonheid ondersteunen. Als een Phoenix herrijs je uit de as en dit impliceert een ‘radicaal vertrek’ uit de oude wereld van overtuigingen, systemen en structuren die niet langer dienen.

Vreemde – niet bij jou behorende- energieën worden getraceerd en verwijderd, vaak rond de oren en het hoofd. Dit kan te maken hebben met  grijze collectieve velden, entiteiten, buitenaardsen etc.

Paradijsvogelbloem is behulpzaam bij het verwijderen en helen van niet-vriendelijke cont(r)acten en geeft fijntuning waar bv. implantaten zijn geplaatst. Zij werkt tevens als een brug naar paradigma’s van de nieuwe tijd en vangt de schok op van andere tijds- en ruimtebelevingen.

Geblokkeerde creatieve energie kan vrijkomen en angst wordt omgezet naar eigen macht en kracht.

Helpt grenzen te voelen, aan te geven en bewaken. Misbruik wordt onmogelijk.

Het zelfbeeld verandert: stralende schoonheid ben je!

Geeft inzicht in hoe en waar je je voelen/weten/zien hebt losgelaten met de daarbij behorende aardebinding. Onbewuste zaken worden binnen het bewustzijn gebracht.

De bloem laat zien dat het OK is om ‘uit je dak te gaan’ en eigen-wijs te zijn.

Dit is een visionaire en bevrijdende essentie.


 Kornoelje

 

De Kornoelje maakt ons bewust van het veel grotere plaatje waarin we ons  bevinden. Veel mensen zijn hun sterrenafkomst vergeten en de taken die zij zich op kosmisch niveau hadden voorgenomen te gaan doen. Kornoelje helpt ons herinneren wie we zijn en waarom we hier op aarde wilden zijn. Dat kan zijn om het contact met de natuur(rijken) te herstellen, om je licht te leven en te voelen, om liefde te brengen of vrolijkheid of waarheid in eenvoud. Je wordt je bewust hoe je opgebouwd bent uit licht, licht en nog eens licht en hoe licht en bewustzijn tot één geheel worden. Deze remedie schenkt je de ervaring van de heelheid van de natuur en maakt je bewust van hoe je zelf onderdeel bent van de natuur en hoe je haar beïnvloedt. Vervormingen,   afsluitingen, aanklevingen en projecties (donkere stukken)kunnen worden opgelost. Tijd verdwijnt. Er is al-tijd altijd en alle tijd en dat ontspant. Misschien ben je hier om vanuit de toekomst het verleden te helen. In ieder geval waren bij de bereiding van deze remedie liefdevolle planetaire  wezens aanwezig die ons op aarde willen bijstaan.  Een Nieuwe Aarde Remedie!

 

 

 

Blauwe Winde

Deze bloem die in de vroege morgenzon bloeit, helpt de ziel uitgerust te ontwaken voor frisse ritmes en nieuwe perspectieven. De energie van de bloem doet aan als elfenenergie (‘Tinkerbell’) en wekt  als met een toverstafje alle slapende liefdes- en levenskracht, vreugde en dankbaarheid in ontroering tot leven. Ze doet dat in alle rust en (mentale) ruimte en maakt een verbinding met de natuurrijken van Moeder Aarde. Ze brengt de focus (terug) in je hart, ook aan de achterkant en laat het veilig zijn om emoties te ervaren.( Iemand zei dat het wortels gaf aan haar hart..)

Blauwe Winde kan gebruikt worden bij onvermogen om volledig in het lichaam te zijn en helpt bij het ontwennen van verslavende gewoontes. Gebruik haar bij rusteloosheid, zenuwachtigheid en grillige energie, maar ook als je een katerig gevoel hebt en nergens zin in hebt  (geen contact kunt maken met de scheppende kracht van je Ziel).

Ook bij vermoeidheid na  ‘hard werken’  brengt Blauwe Winde je weer in balans en laadt m.n. het etherisch lichaam op. Laat zachtheid toe.

Paarse Geranium of Ooievaarsbek

De paarse geranium of ooievaarsbek nodigt je uit om de diepte in te gaan en te gronden wie je werkelijk bent. Ze raakt ook de weerstand om een volgende fase in te gaan. Je hebt  geen zin meer in negatieve energie, zwaarte en hard werken. Je verwacht dat (weer) tegen te komen.  Of er zit angst op iets los te ‘moeten’ laten.

Paarse Geranium werd vanouds geassocieerd met verlies en rouw. In Engeland heet ze ook de ‘Black Widow’.

Paarse Geranium helpt je omgaan met negatieve energie die (on)bewust is gestuurd en die jij hebt opgepakt omdat er nog een programma opzit. Gebruik de remedie om te dealen met collectieve velden van machtsmisbruik die angst, woede, onmacht en verwachtingen hebben gecreëerd.

Bij oeroude angsten zitten vaak autoritaire machtsstructuren (wereldlijk en religieus) nog ergens in je systeem en je mag nu naar je volgende niveau van ervaring.  Download nieuwe informatie en laat alles van het oude programma los. Wat draagt de ooievaar ook alweer in haar bek??

Bestellen
Cornalijn Bloemen Essences zijn verkrijgbaar als:
Stockflesje (10 ml.) € 11,00/Doos met 12 stockflesjes (10 ml.) € 108,00 /Doos met 4 remedies naar keuze € 36,00/ ALLE (16) REMEDIES € 133,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Ze zijn te bestellen via
cornalijn@hotmail.com of
tel.nr. 073-6104949
Vermeld bij het bestellen van doosjes het nummer van de doos en/of de namen van de remedies. Of bestel makkelijk via de webwinkel

Cornalijn verzorgt dagen waarin de mogelijkheid bestaat om kennis te maken met de nieuwe remedies. Zie activiteiten of opleidingen en cursussen.

PERU REMEDIES

Machu Picchu – grootsheid 

Machu Picchu

Deze remedie is gemaakt op Machu Picchu Picchu, de oeroude mysterieuze Inca stad, samen met o.a de Bergbasterdwederik (Epilobium montanum), korstmos van de Machu Picchu stenen, de chinchilla, de kolibrie en bewoners van de Lichtstad onder Machu Picchu.

 

De Machu Picchu remedie geeft een diepe buiging voor de grootsheid en kracht van de aarde en verbindt je met eigen grootsheid en kracht. Wanneer  je je eigen macht en kracht inneemt ben je automatisch beschermd en in staat tot transformatie van aanvallen van buitenaf . Deze remedie heeft een enorm aardende energie en kan ook worden gebruikt na trauma, shock of bij vastzittende oude energie. Geeft  genezing van gebeurtenissen die met tegenstand en verstoring te maken hebben. Vernieuwing en verjonging. De wezens uit de Lichtstad onder Machu Picchu steunen je!

Titicaca – oerbaarmoeder

Titicaca

De Titicaca remedie is gemaakt van (en op) het water van het Titicacameer in combinatie met Peperina ( Minthostachys mollis).

De helende werking van water in haar puurheid en zuiverheid zet   je in beweging, maar ze wiegt je ook als in een oerbaarmoeder. Deze remedie raakt je fluweelzacht, draagt je en ondesteunt je. Ervaar de oneindige schoonheid van Pachamama, de oermoeder en laad de verfijnde coderingen op in je hele systeem via je waterhuishouding. De nieuwe Aarde is er al en jij draagt haar in jou. Lemurië en het Devarijk is aanwezig  in haar eenheid en eenvoud, liefde en licht en kan nu samengaan met je persoonlijkheid. Loslaten van oude overlevingstechnieken (niet voelen bv.) was nog nooit zo eenvoudig. Lost op in het water. Hulp, uit alle lagen van de aarde, is alom aanwezig.

Coricancha    -gouden hart-

Coricancha

Deze remedie is gemaakt in de tuin van de oude Zonnetempelvan Cuzco met het Slaapmutsje (Eschscholzia californica).

Deze schotelantenne voor kosmisch goddelijk licht maakt dat je je op diep niveau herinnert wie je bent: lichtbewustzijn, straal van de Zon, creator. Je hart vult zich met liefde, vreugde, zuiverheid en warmte. Je bent een lichtstraal en in jou mag hoge kosmische energie verankeren. De coderingen van de zonneschijf  zijn weer beschikbaar op weg naar meesterschap. Het uiterlijke goud in overvloed was bij de Inca’s  een afspiegeling van het innerlijke goud van je hart en de lichtenergie die jouw lichaamsbewustzijn optilt. Geeft diepe ontspanning en brengt evenwicht aan tussen het licht en het donker. Opent je bewustzijn voor totaal nieuwe inzichten en haalt kennis vanuit oude tijden weer omhoog. Initiatie op hoog niveau.

Templo de Luna        – vruchtbaarheid-

Templo de Luna

Deze remedie is gemaakt in de energie van de Maantempel in de heilige Vallei bij Cuzco, samen met een gele bloem (Calceolata pinnata), die lijkt op het Pantoffelplantje of Venusschoentje.

De energie van de oude vruchtbaarheidstempel maakt dat je een diepere connectie kunt maken met natuur, je lichaam en creativiteit. De rondom aanwezige zachte, vrouwelijke en ontvangende energie van Venus ligt gebed in de kracht van de kosmische en aardse Moeder. Deze remedie helpt je expressie te geven aan wie je bent, dieper te aarden en keuzes te maken vanuit je gevoelsveld. Gebruik: bij verwijdering uit je gevoel, vervreemding van je autoriteit,  het niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren, nerveuze uitputting, opdroging van creativiteit en seksueel leeg zijn. Deze remedie brengt spirituele kracht naar de basis-chakra. Aynu (de Inca wet van  wederkerigheid) krijgt een nieuwe betekenis. Opoffering behoort tot het verleden.

Bestellen

 

De Peru remedies zijn te bestellen via  ‘Contact’ of direct via cornalijn@hotmail.com of eenvoudig via de webwinkel

 

Losse remedies kosten €11,00. Vermeld de naam van de gewenste remedie.

1 doosje met alle 4 kost € 36,00. Vermeld ‘PERU REMEDIES’

(prijzen zijn exclusief portokosten)