Nieuwe basiscursus start 2 februari 2024

OPSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK – het hart als zintuig in het wetende veld (6 daagse cursus)

Intro:

Eén van de mogelijkheden die wordt toegepast in het coachingswerk met cliënten in de praktijk is het werken met (individuele) opstellingen, ook wel systemisch werk genoemd. Ik werk er graag mee omdat het laagdrempelig is, snel resultaat biedt, eenvoudig naar de kern van het probleem/de oplossing gaat en mensen gemakkelijk uit het hoofd en naar een groter lichaamsbewustzijn en diepere gevoelslaag brengt

Het lijkt vaak zó simpel, dat de volgende vraag voor de hand ligt: Kan iedereen zo maar opstellingen doen? Nou, wat veel mensen niet beseffen is dat er vaak echt wel een en ander aan vooraf gaat….

In mijn geval was dat bijvoorbeeld het jarenlang werken met Healing Arts (versterkt,vergroot en verdiept de intuïtie, het lichaamsbewustzijn en het contact met het Hoger Zelf en de Ik Ben), het volgen en geven van fenomenologische scholing (waarin je leert oordeelloos te zijn en afgestemd op het grotere geheel (veld/systeem), een training volgen tot (begeleider van) familieopstellingen en ervaringen opdoen in het werk bij andere opstellers en in eigen praktijk. Om maar wat te noemen…

Dus nee, ga niet zómaar wat  doen. En tegelijkertijd ja, je kunt het eenvoudig leren! Het meest en het snelst leer je vervolgens door te doen en het geleerde toe te gaan passen. Ik vind het heel leuk en inspirerend om mijn kennis en ervaring met je te delen! Daarom is er nu deze nieuw ontwikkelde training, ‘Opstellingen in de praktijk’, die 19 augustus 2020 weer van start gaat.

De cursus praktisch:

Voor wie? Je bent welkom als je opstellingen in je praktijk wilt gaan gebruiken, als ook  wanneer je deze training wilt volgen voor eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook als je al opstellingenwerk doet, maar in mijn wijze van werken geïnteresseerd bent (zie bij: werkwijze)

Een nieuwe cursus start op vrijdag 2 februari 2024, waarin de basis wordt gelegd.  Als vervolg kun je desgewenst nog verdiepingsdagen volgen (data volgen).

De dagen zijn van 10 – 16 uur bij Cornalijn, Jan Mosmanslaan 1a, 5237 BB ‘s-Hertogenbosch

De prijs voor de basiscursus bedraagt € 798,- (gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden). Koffie, thee, lunch en lesmateriaal is inbegrepen. De dagen duren van 10 – 16 uur. Aantal deelnemers: 6-10  Begeleiding: Corrie van Rossum

Overige data: 23 feb, 15 mrt, 5 apr, 26 apr en 17 mei

De cursus inhoud:

Wat gaan we doen?

Je leert de basisprincipes van het opstellen, de systemische wetten, dynamieken, patronen en symptomen

Je leert jezelf als instrument in te zetten, je hart als zintuig in het wetende veld

Je intuïtie en heldere vermogens verbind je met fenomenologische vaardigheden, zodat afstand en betrokkenheid in evenwicht zijn

Je leert onderscheid maken in verschillende lagen van afstemming tijdens begeleiding (fysiek, emotioneel, archaïsch/collectief)

Je gaat veel zelf doen, zelf ervaren t.a.v. verschillende soorten opstellingen (familieopstellingen, zieleopstellingen, orgaanopstellingen etc.)

Je leert ook individueel begeleiden in een één op één opstelling (d.m.v. bijv. een tafelopstelling of opstelling met kussens/vloerankers)

Overige thema’s, zoals traumawerk (werken met het gezonde, het getraumatiseerde en het overlevende deel), schaduwwerk (de demon als bondgenoot), de alleen geboren tweeling, de mannen-en vrouwenlijn in relaties, de levensbestemming, leven en dood, komen aan bod, al naar gelang deze thema’s actueel zijn in de cursusgroep

De cursus werkwijze:

Hoewel je in deze cursus de basis werkwijze en principes van het opstellen leert , wordt ook afgeweken van het standaard traditionele opstellingenwerk. De begeleider is niet de grote regisseur die iedereen op de (juiste) plek zet, maar we werken vooral in co-creatie. Daar waar het gaat over de relatie van de ouder(s) met het kind wordt niet altijd (alleen) een voorouderlijn te hulp geroepen.  In de grote ordening van liefde past nl. ook een Moeder Aarde, een Kosmische Vader (of andersom) of een planeet van herkomst. En het kan ook zomaar gebeuren dat iemand opnieuw geboren wil worden bij iemand anders of uit/bij zichzelf. Bronnen van Heelheid worden ingezet waar nodig en met tijdslijnen kan worden gespeeld. Andere Zelven mogen meedoen en soms kan alleen sterren-of licht taal de ziel bereiken. En verder moet je niet teveel willen fixen en oplossen waar het (nog) niet kan en soms, juist dan kunnen er wonderen gebeuren..

Aanmelden:

Als je (zeker) wilt weten of deze cursus iets voor jou is, dan kun je de volgende mini-opstelling doen, gewoon bij jou thuis!

Neem een leeg A4 blaadje en schrijf er IK op. Plaats deze ergens op de vloer in de ruimte waar je je bevindt. Ga er even op staan en verbind je met jouw Ik en neem even waar hoe je erbij staat. Dan pak je een nieuw A4 tje en daar schrijf je de naam op van deze cursus (‘Opstellingen in de praktijk ‘, evt. met de toevoeging -het hart als zintuig in het wetende veld). Ook deze plaats je ergens in de ruimte op de vloer (hou het blaadje tegen je aan als je gaat lopen, totdat je de plek weet). Neem nu weer plaats op jouw  Ik-blaadje en voel hoe het er nu is. Dan word je je gewaar van het ‘cursus-blaadje’ Dat wat je daarin ervaart geeft jou informatie. Word je erdoor aangetrokken? Licht het te ver weg voor je gevoel? Of te dichtbij? Ligt er iets tussen? Ga ook eens staan op de plaats van de cursus. Hoe voelt dat? Wil je nog iets veranderen in hoe de blaadjes ten opzichte van elkaar liggen? Doe maar en ervaar opnieuw.

Zo kom je er heel eenvoudig van alles over te weten.

Voor meer specifieke vragen of aanmelden kan je contact opnemen via info@cornalijn.nl of ga naar contact op deze site. Je kunt ook aanmelden via de webshop met deze ticketlink

ORGAANOPSTELLINGEN 

Orgaanopstellingen zijn onderdeel van de Verdiepingsdagen van de training Opstellingen in de Praktijk.

Eerstvolgende keer: 23 september 2023

Onze organen zijn op zichzelf staande wezens met een ziel, een etherisch dubbel (de gevoelsmatige ervaringen), een fysieke component en een geheel eigen taal. Ook communiceren zij met elkaar en werken – als het goed is – samen. Een soort innerlijke familie zou je kunnen zeggen.
Door je organen op te stellen, leer je ze beter te begrijpen en kun je makkelijker communiceren met (de wijsheid van) je lichaam en te weten komen wat het nodig heeft.
Je kunt je dieper verbinden met het lichtwezen van je organen en je oorspronkelijke zelf.
Dit maakt dat je voller aanwezig kunt zijn in het hier en nu en daardoor jezelf ook beter kunt manifesteren.

Onze organen bevatten bewustzijn, intelligentie, herinneringsvermogen en een schat aan informatie. Deze informatie kan bewust worden gemaakt door contact te maken en te communiceren met de organen via een opstelling.

Elk orgaan kan ingebracht worden en soms staat een specifiek orgaan centraal. We hebben intussen o.a.  de ogende bijnieren, het hart, de lever en de baarmoeder als thema gehad.

Je kunt je aanmelden voor een orgaanopstelling als opsteller en/of als representant/toeschouwer.

Wanneer je deelneemt aan de gehele verdiepingscursus , dan krijg je automatisch ook de orgaanopstellingen mee. Kijk hier

EERSTVOLGENDE OPSTELLINGEN:

nieuwe datum: 23 september 2023

Aanmelden via info@cornalijn.nl of via ticketlink)

Locatie: Cornalijn

Kosten: € 122,00

Maximum aantal deelnemers: 10

Maaltijd, koffie en thee inclusief.

Je kunt  ook deelnemen  aan een Orgaan- , Familie- of Oogopstelling op aanvraag of zelf een groep samenstellen. 

FAMILIEOPSTELLINGEN

Door het opstellen van de familie blijken diepgaande vragen te kunnen worden beantwoord en kan het hele familiesysteem door en in jou wijzigen. De begeleider intervenieert daarbij zo min mogelijk, om de meest natuurlijke en optimale uitkomst te laten ontvouwen. Geschiedenis wordt herschreven, getransformeerd en geïntegreerd.

De aard van de vraag bepaalt mede de uitkomst!

Vraag een familieopstelling aan via info@cornalijn.nl

BIJENWORKSHOP MET OPSTELLINGEN (Natuurschool)

Deze nieuwe bijenworkshop is ontwikkeld  door Corrie van Rossum na een tijd van intensief contact met de bijen.

De bijen leven in  een hoogontwikkelde organisatie, een systeem dat regelrecht je hart raakt.

De bijen zijn, evenals bv. dolfijnen en walvissen, wezens die eenheidsbewustzijn creëren en zijn.

Elke bij vervult eenvoudig én superintelligent de taak en missie waarvoor ze leeft.

In een bijenvolk smelten collectiviteit, samenwerking, individualiteit en authenticiteit samen in een vorm, die dichtbij de werkelijke betekenis van co creatie komt.

Spirit van de bij: levenskracht om dienstbaar je plek in te nemen

In een bijenworkshop  onderzoek je jouw plek in het grote geheel. Het gaat er niet alleen om of je je kunt identificeren met de koningin, de dar of één van de (verschillende soorten) werksters, maar ook of je bv. wel al je vermogens benut, hoe jij samenwerkt, communiceert, of je je doelen helder hebt, grenzen kunt stellen, kunt genieten en wat maakt dat  jij verschijnt of verdwijnt. Ondertussen kun je ook genieten van alle bij effecten die plaatsvinden als jij je verbindt met de energie  van de bijen…

Aan het begin van de dag bekijken we een korte presentatie waarin de essentie van het leven van een bijenvolk wordt getoond en je kunt delen in de bijencodes.Daarna werken we met opstellingen, co-creatie, bijenademhaling etc.

Deelnemen aan bijenworkshops?

Datum: nog niet bekend

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Bijdrage: € (incl. koffie, thee, lunch ), minima in overleg

Deelnemers: max 12

Begeleiding: Corrie van Rossum

Aanmelden via info@cornalijn.nl